Newsletter

Zapisz się na Darmowy Newsletter i zdobądź Poradnik Łuszczycowy.

Okładka Poradnika Łuszczycowego
Maści cygnolinowe

Maść cygnolinowa (zwykła) – stężenia od 0.10% do 5%

Jest to zwykła cygnolina zmieszana z wazeliną.

 • Cignolini od 0,10 do 5,0
 • Vaselini flavi ad 100,0
 • M.f.ung.

Pasta cynkowa – stężenia 0.15%, 0.2% i 0.4%

Cygnolina na bazie pasty cynkowej. Pierwszy najsłabszy skład różni się nieco składnikami. Pasta cynkowa mniej brudzi i można ją mieć nałożone na zmiany znacznie dłużej.

 • Cignolini 0,15
 • Acidi salicylici 3,0
 • Paraffini liquidi 4,0
 • Pastae Zinci ad 100,0
 • M.f.pasta
 • Cignolini od 0,2 do 0,5
 • Acidi salicylici od 0,3 do 0,5
 • Paraffini solidi od 5,0 do 10,0
 • Pastae Zinci ad 100,0
 • M.f.pasta

Pasta Farbera (cygnolinowa twarda) – stężenia 0.1%, 0.2% i 0.4%

Pasta Farbera podobnie, jak pasta cynkowa jest mniej brudząca i nadaje się do długiego trzymania na zmianach.

 • Cignolini od 0,1 do 0,4
 • Acidi salicylici 2,5
 • Ol. paraffini 5,0
 • Pastae Zinci ad 100,0
 • M.f.pasta

Maść potrójna (cygnolinowa miękka)- stężenia od 0.10% do 5%

Maść cygnolinowa wzbogacona o proderminę (dziegieć), zwiększającą skuteczność kuracji.

 • Cignolini od 0,1 do 5,0
 • Acidi salicylici 2,5
 • Prodermini 10,0
 • Vaselini flavi ad 100,0

Cygnolina płynna

Stężenia pierwszego składu jest do 2%. Cygnolina płynna jest dobra do stosowania na głowę. Przy pierwszym składzie należy wziąć pod uwagę fakt, że dopełniający składnik jest w większej ilości. Drugi skład to cygnolina płynna o stężeniu do 0.2%.

 • Cignolini od 1,25 do 5,0
 • Collodi elastici ad 250,0
 • M.f.sol.
 • Cignolini od 0,15 do 0,2
 • Acidi salicylici 1,0
 • 30% Spir. Vini ad 100,0
 • M.f susp

Pomada cygnolinowa (również płynna) – stężenie 0.4%

Jest to cygnolina także płynna, idealna do stosowania na głowę.

 • Cignolini 0,4
 • Acidi salicylici 0,5
 • Paraffini liquidi 70,0
 • Butyri Cacao ad 100,0
 • M.D.S. Zewn.

Słabe cygnoliny – stężenie 0.05%, 0.075% i 0.10%

Bardzo słabe stężenia cygnoliny. Pierwszy skład jest ze stężeniem 0.05% i 0.10%, a drugi jest 0.05% z dodatkiem hydrokortyzonu, a trzeci ma stężenie 0.075%.

 • Cignolini od 0,05 do 0,1
 • Acidi salicylici 5,0
 • Lekobasae ad 100,0
 • M.f.ung.
 • Hydrocortisoni 2,0
 • Cignolini 0,05
 • Acidi salicylici 1.0
 • Vaselini flavi ad 100, 0
 • M.f.ung.
 • Cignolini 0,075
 • Acidi salicylici 2,0
 • Vaselini flavi ad 100,0
 • M.f.ung.

Inne składy na cygnolinę – stężenie 0.5% i 1%

Jeszcze skład na cygnolinę z salicylem i wazeliną. W tym przypadku zmniejsza się ilość głównie wazeliny, aby uzyskać określone stężenie.

 • Cignolini 0,5
 • Acidi salicylici od 5,0 do 10,0
 • Lanolini anhydrici
 • Vaselini flavi aa ad 100,0

Maść na plamy po cygnolinie

Po zaleczeniu cygnoliną mamy białe plamy z brunatnymi obwódkami. Maść to przyspiesza proces ujednolicenia koloru skóry.

 • Acidi salicylici 10,0
 • Sulfuris praecipitati 12,0
 • Sapo viridis 10,0
 • Vaselini flavi ad 100,0
 • M.f.ung.

Sposób użycia

Stosując cygnolinę można przyjąć 3 metody. Smarujemy systematycznie od najmniejszych stężeń 2 godziny dziennie – po ok tygodniu zwiększamy stężenie. Drugą metodą jest metoda uderzeniowa – stosuje się silniejsze stężenia na krótki czas (np. 10-20 minut). Ostatnią metodą jest stosowanie pasty cygnolinowej i trzymanie jej przez okres 1-2 dni – dokłada się wówczas ją stale. Na głowę należy stosować bardzo słabe stężenia – dobre są do tego płynne odmiany cygnoliny. Przy stosowaniu cygnoliny należy uważać, aby nie doszło do poparzenia. Na forum serwisu luszczyce.pl zostały szczegółowo opisane sposoby stosowania cygnoliny.

Zobacz także: Cignoderm.