Newsletter

Zapisz się na Darmowy Newsletter i zdobądź Poradnik Łuszczycowy.

Okładka Poradnika ŁuszczycowegoZapis na Biuletyn jest dobrowolny. Zapisując się, zgadzam się z Polityką Prywatności.

Stowarzyszenia chorych na łuszczycę

W Polsce funkcjonuje kilka stowarzyszeń, które walczą o prawa chorych na łuszczycę oraz starają się nagłośnić sprawy chorych. Poniżej zaprezentowano stowarzyszenia chorych na łuszczycę.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis" - logoStowarzyszenie „Psoriasis” funkcjonuje od 2007 roku, z siedzibą w Bydgoszczy. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób chorych na łuszczycę. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich bliskich i rodzin. Do działań Stowarzyszenia „Psoriasis” można zaliczyć między innymi:

 • informowanie społeczeństwa o problemach chorych,
 • integrowanie chorych na łuszczycę,
 • reprezentowanie ich interesów w stosunkach z innymi organizacjami i organami,
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych,
 • organizowanie pomocy, opieki, dostępu do nowoczesnego leczenia.

Więcej informacji: Strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę - LogoDolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę powstało w 2008 roku. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę i ich rodzin, w tym między innymi:

 • nagłaśnianie problemów chorych,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne dla chorych na łuszczycę,
 • uczestnictwo w badaniach i pomoc w dostępie do nowoczesnego leczenia,
 • współpraca z chorymi – organizowanie zjazdów, spotkań, wykładów, grup wsparcia.

Więcej informacji: Strona Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Łuszczycę

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę - logoZachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Psoriasis” swoje działania przeprowadza na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie. Celami Stowarzyszenia, wynikającymi ze statutu, są przede wszystkim:

 • pomoc chorym i ich bliskim – wdrażanie współczesnych metod leczenia,
 • reprezentacja chorych i ich rodzin,
 • edukacja chorych i ich bliskich,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z kraju i ze świata.

Więcej informacji: Strona Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Kielcach

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Kielcach - LogoPrężnie działające Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Kielcach powstało w 2015 roku. Stowarzyszenie zostało zawiązane przez grupę osób chorych na łuszczycę, które już wcześniej chętnie pomagali chorym. Jednymi z głównych celów Stowarzyszenia jest pomoc chorym na łuszczycę, wdrażanie skutecznych metod leczenia, współpraca ze służbą zdrowia czy szerzenie wiedzy o łuszczycy. Swoje działania Stowarzyszenie realizuje przez:

 • organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych, wymianę doświadczeń,
 • pomoc w uzyskaniu dostępu do leków i innych środków,
 • pomoc w kontakcie z instytucjami,
 • współdziałanie z jednostkami służby zdrowia i resortu oświaty,
 • akcję wydawniczą, publikacje, także poprzez środki masowego przekazu.

Więcej informacji: Strona Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Kielcach

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie - logoStowarzyszenie Chorych na Łuszczycę z siedzibą w Lublinie powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Oprócz siedziby w Lublinie posiada także swoje oddziały w innych częściach Polski z siedzibami w Radomiu, Koninie, Kielcach i Rzeszowie. Stowarzyszenie realizuje swoje cele związane z pomocą chorym na łuszczycę poprzez:

 • organizowanie szkoleń, warsztatów, obozów, spotkań integracyjnych,
 • rozpowszechnianie informacji o łuszczycy w środkach masowego przekazu,
 • pomoc w uzyskaniu dostępu do leków,
 • wymianę doświadczeń między chorymi,
 • współdziałanie z resortem oświaty, służbą zdrowia i innymi organizacjami oraz organami.

Więcej informacji: Strona Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”

Pomorskie Stowarzyszenie „Fala Nadziei” istnieje od 2007 roku. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Gdańsku. Stowarzyszenie „Fala Nadziei” działa na rzecz chorych na łuszczycę i ich rodzin. Wśród działań Stowarzyszenia można wymienić:

 • organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań,
 • organizowanie akcji kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • propagowanie informacji o łuszczycy w środkach masowego przekazu,
 • pomoc w dostępie do nowoczesnego leczenia,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy chorymi.

Więcej informacji: Strona Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Wyjdź z Cienia"Z inicjatywą założenia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia” wyszedł prof. dr hab. Zygmunt Adamski. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, z siedzibą w Poznaniu. Stowarzyszenie „Wyjdź z Cienia” ma na celu pomóc osobom chorym na łuszczycę i ich bliskich. Działania Stowarzyszenia dążące do celu, to między innymi:

 • edukacja chorych, a także społeczeństwa o problemach chorych na łuszczycę,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami, placówkami badawczymi, producentami i dystrybutorami leków na łuszczycę,
 • organizowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów chorych, wsparcie chorych,
 • organizowanie warsztatów, spotkań, obozów, zjazdów, kongresów, konferencji.

Więcej informacji: Strona Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z Cienia”

Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Promyk Nadziei”

Krakowskie Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” powstało w 2012 roku, z siedzibą w Krakowie.

Więcej informacji: FanPage Krakowskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Promyk Nadziei”