Cyklosporyna

0
3
Badanie ciśnienia krwi
Cyklosporyna może powodować nadciśnienie tętnicze.

Dotychczas cyklosporyna była używana przy przeszczepach organów. Jednak odkąd zauważono jej oddziaływanie na układ immunologiczny zaczęto stosować ten lek również w leczeniu łuszczycy. Istotne jest to, że lecznicze działanie cyklosporyny w przypadku łuszczycy widoczne jest przy znacznie mniejszych dawkach niż są stosowane w transplantacjach. Dodatkowym plusem jest pojawienie się cyklosporyny w postaci tabletek.

Skuteczność cyklosporyny jest podobna do metotreksatu. Podobnie jak metotreksat jest stosowana w umiarkowanych i ciężkich postaciach łuszczycy zwyczajnej, krostkowej i stawowej.

Bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny uwarunkowane są dwoma najważniejszymi czynnikami. Pierwszym jest nieprzekraczanie maksymalnej dawki bezpiecznej (5mg/kg masy ciała/dobę). Drugim jest kontrola parametrów nerkowych oraz ciśnienia tętniczego.

Przed zastosowaniem leczenia cyklosporyną należy wykonać szereg badań laboratoryjnych. Do badań kontrolnych należą badanie krwi w celu wykluczenia istnienia nowotworu, infekcji, zakażania wirusem HIV. A także wcześniej wspomniane badanie moczu (badanie nerek) oraz ciśnienia tętniczego.

Zaleca się nieużywanie cyklosporyny w czasie ciąży. Jej stosowanie może obniżyć wagę noworodka oraz przyczynić się do wcześniejszego porodu.

Działania niepożądane

Do najgroźniejszych objawów niepożądanych cyklosporyny należy zaliczyć:

  • zaburzenie pracy nerek,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zwiększenie podatności na nowotwory.

Cyklosporyna znacząco wpływa na funkcjonowanie nerek. Istotna jest stała kontrola tych narządów oraz nieprzekraczanie dziennej dawki leku, aby zapobiec wystąpienia niewydolności nerek. W przypadku ciągłego leczenia cyklosporyną powinno unikać się leczenia dłuższego niż 2 lata.

U 8-14% chorych zauważa się nadciśnienie tętnicze, które pojawia się w początkowej fazie leczenia cyklosporyną. W przypadku wystąpienia nadciśnienia należy stosować preparaty o długim działaniu.

Chorzy stosujący cyklosporynę są bardziej podatni na nowotwory. Zwykle są to nowotwory skóry. Dodatkowo odnotowano, iż uprzednie leczenie metodą PUVA lub stosowanie innych środków immunosupresyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu skóry.

Do innych mniej groźnych czy rzadziej występujących działań niepożądanych można zaliczyć nudności, wymioty, biegunka, drgawki, zmęczenie, odwracalne zaburzenia miesiączkowania, przerost dziąseł czy zaburzenia funkcjonowania wątroby.