Czynniki wywołujące łuszczycę

0
8
Infecja - stan zapalny
Każda infekcja i stan zapalny mogą prowadzić do pogorszenia się łuszczycy.

Obecnie znanych jest wiele czynników, które wyzwalają łuszczycę. Czynniki te mogą sprowokować zarówno pierwsze pojawienie się łuszczycy, jak i nawrót choroby. W przypadku, gdy osoba chorująca na łuszczycę jest aktualnie w trakcie wysypu, czynniki wywołujące mogą nasilić objawy choroby.

Infekcje

Infekcje mogą być czynnikiem łuszczycogennym. Wszelkie infekcje w organizmie mogą doprowadzić do pojawienia się łuszczycy. Szczególną uwagę należy zwrócić na infekcje wywołane przez paciorkowce, infekcje bakteryjne i grzybiczne, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego. Łuszczycę może wyzwolić przykładowo angina lub stan zapalny, pochodzący z niewyleczonych zębów czy migdałów.

Częstym czynnikiem wywołującym łuszczycę jest również zakażenie wirusem HIV. U osób z wirusem HIV/AIDS stwierdzono częstsze występowanie łuszczycy.

Urazy

Uraz pooperacyjny.
Wszelkie urazy mechaniczne mogą powodować wysyp łuszczycy.

Zdarza się, że łuszczyca wywoływana jest poprzez urazy fizyczne skóry. Należy tu pod tym pojęciem rozumieć wszelkie urazy mechaniczne jak zadrapania, rany po upadkach, blizny po operacjach, jak i ślady po szczepieniach, tatuaże, czy też oparzenia (gorącymi płynami, chemikaliami czy słoneczne). Zmiany łuszczycowe zwykle występują dokładnie w miejscu urazu. Mogą wystąpić nawet 2 tygodnie po wystąpieniu urazu.

Stres

Stres i nerwy
Sytuacje stresowe i traumatyczne mogą powodować wysypy łuszczycy.

Stres jest bardzo częstą przyczyną pojawienia się łuszczycy i jej nawrotów. Stres jest czynnikiem, który dotyczy każdej grupy wiekowej. Zauważono nawet, że stresy w młodym wieku związane z pójściem do szkoły, egzaminami mogą spowodować wysiew łuszczycy.

Każda sytuacja stresogenna jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp. może przyczynić się do pojawienia się łuszczycy. Potwierdzeniem roli stresu w rozwoju łuszczycy jest pozytywna reakcja na przebieg choroby przy współpracy z psychologiem bądź zażywaniu antydepresantów.

Leki

Lekarstwa
Leki mogą mieć działania zaostrzające przebieg łuszczycy.

Niektóre rodzaje leków mogą również powodować wysypy łuszczycy. Należy zwrócić szczególną uwagę na kortykosteroidy (leki sterydowe) – leki stosowane w łuszczycy. Efekt ich stosowania może być w początkowych fazach zadowalający, jednak po odstawieniu lub przerwaniu kuracji sterydowej może dojść do nawrotu choroby, nowych wysiewów – ich nasilenie może być znacznie silniejsze.

Inne leki, mogące mieć wpływ na występowanie łuszczycy to lekarstwa zawierające lit, leki przeciwmalaryczne, beta-blokery używane przy nadciśnieniu, blokery kanału wapniowego czy też popularne, powszechnie dostępne leki przeciwzapalne.

Czynniki hormonalne

Ciąża
Czynniki hormonalne, jak ciąża mogą mieć wpływ na przebieg łuszczycy.

Pierwsze objawy, a także zaostrzenie się łuszczycy może być spowodowane zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie. Dotyczy to zarówno okresu pokwitania (dojrzewania), ciąży jak i menopauzy. Zauważono także w przypadku ciąży, że łuszczyca może wówczas mocno nasilić się lub też może dojść do odwrotnej sytuacji i łuszczyca zniknie samoistnie. Mimo to należy jednak przyjąć, że zmiany hormonalne w organizmie mogą niekorzystnie wpłynąć na łuszczycę.

Używki

Piwo - browar
Używki, jak alkohol mogą powodować zaostrzenie objawów łuszczycy.

Zażywanie używek może również spowodować wysypy łuszczycy. Należy zwrócić uwagę na spożywanie alkoholu i palenie papierosów.

W przypadku spożywania alkoholu u znacznej części chorych może wystąpić nasilenie objawów łuszczycy lub jej nawrót. Nie jest to jednak regułą. Spożycie alkoholu u części chorych nie ma wpływu na rozwój choroby.

Palenie papierosów może być czynnikiem wywołującym łuszczycę, zwłaszcza u kobiet. Należy jednak zauważyć, że część chorych przy próbie rzucenia palenia doświadcza silnych ataków łuszczycy.

Żywność

Warzywa i owoce w supermarkecie
Spożywana żywność może mieć wpływ na przebieg łuszczycy.

Jednym z czynników wywołujących łuszczycę oraz wpływających na jej przebieg jest również żywność, którą jemy na co dzień.

To, co jemy ma wpływ na przebieg łuszczycy i często może powodować wysypy tej choroby lub skutecznie utrudniać jej leczenie. W kwestii żywności nie ma jednolitej zasady. Bywa, że niektóre pokarmy u jednych wywołują nasilenie łuszczycy, a u innych chorych nie. Należy zwrócić uwagę na jedzenie, ponieważ nie każde produkty są dobrze tolerowane przez organizm, mogą powodować zaburzenia w układzie pokarmowym, alergie.