Humira

6
17
Postać:Zastrzyki
Recepta:Tak
Substancje czynne:Adalimumab

Skład

Substancją aktywną leku Humira jest adalimumab. Roztwór do wstrzykiwań zawiera 40 mg adalimumabu.

Działanie

Humira jest lekiem, który zmniejsza nasilenie procesu zapalnego w chorobach stawów. Substancja czynna – adalimumab – jest rodzajem ludzkiego przeciwciała otrzymywanego z hodowli chomików chińskich. Przeciwciała te są białkami, które rozpoznają inne swoiste białka i wiążą się z nimi. Adalimumab wiąże się ze swoistym białkiem (czynnik martwicy nowotworów), które występuje w zwiększonym stężeniu w chorobach zapalnych stawów.

Wskazania

Humira jest wskazana w leczeniu chorób stawów takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Lek ten stosowany jest także w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów. W przypadku czynnego, umiarkowanie nasilonego lub ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów, pacjentom można najpierw podawać inne leki zmniejszające nasilenie objawów choroby takie, jak metotreksat. W razie braku zadowalającej poprawy w odpowiedzi na te leki, pacjenci otrzymują lek Humira w celu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Wykazano również, że lek Humira spowalnia szybkość rozwoju uszkodzeń stawów spowodowanych przez chorobę i powoduje poprawę stanu czynnościowego.

Lek Humira można również stosować w leczeniu ciężkiego, czynnego i postępującego zapalenia stawów bez uprzedniego leczenia metotreksatem.

Wykazano, że lek Humira spowalnia szybkość rozwoju uszkodzeń chrząstki i kości stawów spowodowanych przez chorobę i powoduje poprawę stanu czynnościowego.

Zazwyczaj lek Humira stosuje się z metotreksatem. Jeśli lekarz stwierdzi, że stosowanie metotreksatu jest niewskazane, możliwe jest podawanie samego leku Humira.

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów jest zapaleniem stawów związanym z łuszczycą.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą zapalną kręgosłupa. Chorzy na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa otrzymują najpierw inne leki. Jeśli nie reagują wystarczająco dobrze na te leki, otrzymują lek Humira w celu zmniejszenia nasilenia objawów choroby zdiagnozowanych przez lekarza i odczuwanych przez pacjenta.

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest chorobą zapalną przewodu pokarmowego. Pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna otrzymują najpierw inne leki. Jeśli w odpowiedzi na te leki nie wystąpi poprawa, otrzymują lek Humira w celu zmniejszenia nasilenia objawów choroby zdiagnozowanych przez lekarza i odczuwanych przez pacjenta.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazanie stosowania leku Humira jest w przypadku:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na adalimumab lub którykolwiek z pozostałych składników leku Humira,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, w tym czynna gruźlica. Należy bezwzględnie poinformować lekarza, gdy u pacjenta występują objawy zakażenia, np. gorączka, zranienia, uczucie zmęczenia, kłopoty z zębami,
 • jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność serca. Należy bezwzględnie poinformować lekarza o poważnej chorobie serca w przeszłości lub obecnie.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Humira w przypadku:

 • jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne takie, jak uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, zawroty głowy, obrzęk lub wysypka należy przerwać wstrzykiwanie leku Humira i natychmiast skontaktować się z lekarzem,
 • osłonka igły strzykawki zawiera kauczuk naturalny (lateks). Może to powodować ciężkie reakcje alergiczne u pacjentów wrażliwych na lateks. Pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na lateks należy poinformować, aby nie dotykali wewnętrznej części osłonki,
 • jeśli u pacjenta występuje zakażenie, w tym długotrwałe lub miejscowe zakażenie (np. owrzodzenie podudzia), przed rozpoczęciem stosowania leku Humira należy poradzić się lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem,
 • podczas stosowania leku Humira może się zwiększyć podatność na infekcje w tym poważne zakażenia, gruźlicę, zakażenia oportunistyczne i posocznicę, co może w rzadkich przypadkach zagrażać życiu. W przypadku wystąpienia u pacjenta takich objawów, jak gorączka, zranienia, uczucie zmęczenia lub kłopoty z zębami należy bezwzględnie poinformować lekarza,
 • u pacjentów otrzymujących lek Humira informowano o przypadkach gruźlicy. Dlatego przed rozpoczęciem podawania leku Humira lekarz sprawdzi, czy u pacjenta nie występują zdiagnozowane przez lekarza i odczuwane przez pacjenta objawy gruźlicy. Badanie będzie obejmowało szczegółowy wywiad lekarski, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową. Informację o wykonaniu tych badań należy wpisać do karty informacyjnej dla pacjenta. Konieczne jest poinformowanie lekarza o przebytej gruźlicy lub bliskich kontaktach z chorymi na gruźlicę w przeszłości. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej,
 • należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości u pacjenta występowały nawracające zakażenia lub inne schorzenia zwiększające zagrożenie wystąpieniem zakażeń,
 • należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent jest nosicielem wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), jeśli choruje na zapalenie wątroby typu B lub jeśli sądzi, że należy do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia HBV. Lek Humira może powodować reaktywację HBV u osób będących nosicielami tego wirusa. W niektórych rzadkich przypadkach, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących inne leki obniżające odporność układu immunologicznego, reaktywacja HBV może zagrażać życiu,
 • w przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Humira,
 • jeśli pacjent choruje na stwardnienie rozsiane, lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek Humira,
 • w czasie przyjmowania leku Humira nie wolno stosować niektórych szczepionek. Przed zastosowaniem każdej szczepionki należy poradzić się lekarza,
 • jeśli u pacjenta otrzymującego lek Humira występuje łagodna niewydolność serca, konieczna jest dokładna stała kontrola kardiologiczna. Należy bezwzględnie poinformować lekarza o poważnej chorobie serca w przeszłości lub obecnie. W przypadku wystąpienia nowych objawów niewydolności serca lub nasilenia istniejących objawów (np. duszność lub obrzęki stóp) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,
 • u niektórych pacjentów dojść może do zmniejszenia wytwarzania komórek krwi pomocnych w zwalczaniu zakażeń lub tamowaniu krwawienia. Jeśli u pacjenta wystąpi nieustępująca gorączka, siniaki, skłonność do krwawień lub bladość należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia,
 • u pacjentów przyjmujących lek Humira lub inne leki z podobnej grupy w bardzo rzadkich przypadkach występowały pewne rodzaje nowotworów. Ryzyko wystąpienia nowotworu układu limfatycznego zwanego chłoniakiem może być większe od przeciętnego u osób z cięższą postacią reumatoidalnego zapalenia stawów chorujących od dłuższego czasu. Ryzyko może być większe u pacjentów stosujących lek Humira. Ponadto, u pacjentów przyjmujących lek Humira obserwowano bardzo rzadkie przypadki raka skóry nie będącego czerniakiem,
 • o nowotworach, innych niż chłoniak, informowano u pacjentów ze szczególnym rodzajem choroby płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Jeśli pacjent choruje na tą chorobę lub jest nałogowym palaczem, powinien omówić z lekarzem, czy stosowanie leku Humira jest dla niego odpowiednie.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować równocześnie leku Humira i leków zawierających substancję anakinra. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Działanie leku Humira u kobiet w ciąży nie jest znane i dlatego nie zaleca się jego stosowania w okresie ciąży. Pacjentki powinny unikać zajścia w ciążę i stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży w czasie stosowania leku Humira i przez co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Nie wiadomo czy adalimumab przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią powinny przerwać karmienie w czasie stosowania leku Humira i nie karmić przez co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Humira może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych ma łagodny lub umiarkowany charakter. Niektóre jednak mogą być poważne i wymagać leczenia. Działania niepożądane mogą występować co najmniej przez 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku.

W razie pojawienia się któregokolwiek z poniższych objawów należy natychmiast powiadomić lekarza:

 • ciężka wysypka, pokrzywka lub inne objawy reakcji alergicznej;
 • obrzęk twarzy, dłoni, stóp;
 • trudności w oddychaniu, trudności w połykaniu;
 • duszność podczas wysiłku lub po położeniu się lub obrzęk stóp;
 • objawy i oznaki wskazujące na zaburzenia krwi takie, jak utrzymująca się gorączka, wylewy podskórne, krwawienie, bladość;
 • objawy zakażenia takie, jak gorączka, złe samopoczucie, zranienia, kłopoty z zębami, uczucie pieczenia podczas oddawania moczu;
 • uczucie osłabienia lub zmęczenia;
 • kaszel;
 • wrażenie mrowienia;
 • wrażenie drętwienia;
 • podwójne widzenie;
 • osłabienie siły mięśni w kończynach.

Opisane powyżej objawy mogą być oznakami wymienionych poniżej działań niepożądanych, które obserwowano podczas stosowania leku Humira.

Bardzo często (więcej niż 1/10 pacjentów):

 • odczyny w miejscu wstrzyknięcia (w tym ból, obrzęk, zaczerwienienie lub świąd).

Często (więcej niż 1/100 i mniej niż 1/10 pacjentów):

 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc);
 • zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym przeziębienie, katar, zapalenie zatok);
 • zakażenie dróg moczowych, opryszczka wargowa, półpasiec;
 • zawroty głowy, w tym ośrodkowe zawroty głowy, ból głowy;
 • zapalenie oka;
 • kaszel, ból gardła;
 • nudności, biegunka, bóle brzucha, owrzodzenie jamy ustnej;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów;
 • uczucie zmęczenia;
 • gorączka.

Niezbyt często (więcej niż 1/1000 i mniej niż 1/100 pacjentów):

 • ciężkie zakażenia posocznica (zakażenie krwi), zakażenia stawów, grzybice;
 • brodawki skórne;
 • niedokrwistość, zmniejszenie liczby białych krwinek;
 • reakcje alergiczne;
 • zwiększenie stężenia lipidów, zaburzenia łaknienia;
 • niepokój, depresja, senność i trudności z zasypianiem;
 • zaburzenia neurologiczne (takie jak stwardnienie rozsiane i zapalenie nerwu wzrokowego), zaburzenia smaku;
 • zaburzenia widzenia;
 • dolegliwości uszne;
 • wrażenie szybkiego bicia serca, podwyższone ciśnienie tętnicze;
 • astma, duszność;
 • objawy ze strony układu pokarmowego (takie jak wymioty, niestrawność, zaparcia), krwawienie z odbytnicy;
 • zmiany skórne (takie jak łuszczyca, wyprysk lub zakażenia), swędząca wysypka, wolne gojenie się ran;
 • osłabienie mięśni;
 • zaburzenia ze strony układu moczowego (takie jak krew w moczu, zwiększenie częstości oddawania moczu);
 • zwiększone krwawienie miesiączkowe;
 • objawy grypopodobne, bóle w klatce piersiowej, obrzęki stóp.

Rzadko (mniej niż 1/1000 pacjentów):

 • jaskra;
 • rak skóry;
 • zaburzenia czynności tarczycy;
 • białko w moczu.

Inne działania niepożądane, które obserwowano u pacjentów stosujących lek Humira: gruźlica i inne zakażenia oportunistyczne (zakażenia, które występują, gdy odporność na choroby ulega zmniejszeniu); choroby płuc.

Stosowanie leku Humira

Lek Humira należy zawsze stosować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Humira wstrzykuje się podskórnie. Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa wynosi 40 mg adalimumabu podawane co drugi tydzień w pojedynczej dawce. Zwykle stosowany schemat dawkowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna to 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg co drugi tydzień począwszy od 2. tygodnia. W przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie szybszej odpowiedzi na leczenie, lekarz może przepisać dawkę 160 mg w tygodniu 0 (4 wstrzyknięcia w ciągu jednej doby lub 2 wstrzyknięcia na dobę przez dwa kolejne dni), 80 mg (2 wstrzyknięcia) w 2. tygodniu, a następnie 40 mg (1 wstrzyknięcie) co drugi tydzień. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg co tydzień. Wstrzyknięcia leku Humira należy stosować tak długo jak zaleci to lekarz. W reumatoidalnym zapaleniu stawów podczas stosowania leku Humira nadal podaje się metotreksat. Jeśli lekarz stwierdzi, że stosowanie metotreksatu jest niewskazane, możliwe jest podawanie samego leku Humira. Jeśli podczas stosowania leku Humira w reumatoidalnym zapaleniu stawów nie podaje się metotreksatu, lekarz może zalecić podawanie 40 mg adalimumabu raz w tygodniu.

Lekarz lub pielęgniarka nauczą pacjenta jak samemu wykonać wstrzyknięcie. Nie należy podejmować próby wykonania wstrzyknięcia zanim nie zrozumiemy jak je przygotować i wykonać. Po odpowiednim przeszkoleniu wstrzyknięcie może wykonać sam pacjent lub inna osoba, na przykład członek rodziny lub ktoś znajomy.

W razie przypadkowego wstrzyknięcia leku Humira częściej niż to zalecił lekarz, należy zgłosić się do lekarza i poinformować o przyjęciu dodatkowej dawki. Zawsze należy ze sobą zabrać opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.

Jeśli pacjent zapomni wykonać wstrzyknięcie, powinien wstrzyknąć następną dawkę leku Humira, gdy tylko sobie o tym przypomni. Kolejną dawkę należy wstrzyknąć w ustalonym pierwotnie dniu. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uwagi

Lek Humira można przyjmować łącznie z metotreksatem lub niektórymi innymi lekami przeciwreumatycznymi zmniejszającymi nasilenie objawów (sulfasalazyna, hydroksychlorochina, leflunomid lub preparaty złota do wstrzykiwań), steroidami lub lekami przeciwbólowymi, łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Na ile oceniasz ten preparat?
[Łącznie ocen: 0 Średnia: 0]

6 KOMENTARZE

 1. (Europa Zachodnia) Przerwałem samowolnie leczenie, po wzieciu chyba 5 zastrzykow, zostały mi jeszcze 3.
  Problemy zaczeły sie jakies 3 tyg. temu od silnego skurczu w łydce, potem poł dnia miałem kłopoty z chodzeniem. Pozniej doszły chwilowe utraty czucia w prawej nodze,np. podczas dłuższego stania. Ostatnio pobyt w szpitalu po poważnych problemach z oddychaniem, do tego
  napady potwornego lęku. Drobiazgowe badania serca nic nie stwierdziły. Zdecydowałem sie, pomimo odmiennej opini reamatologa, samowolnie i definitywnie przerwac dalsze leczenie Humirą.
  Podpieram sie teraz ziołowymi srodkami uspokajajacymi.

 2. Witam 😉 Mam 22 lata i od roku choruję na ŁZS (łuszczycowe zapalenie stawów), otrzymałem humirę i chcę powiedzieć, że jest to cudowny, wspaniały lek!! Czuję się świetnie, a mogę to potwierdzić faktem, że jestem zawodnikiem 4 ligowej drużyny piłkarskiej i wróciłem do gry!! Przed otrzymaniem tego leku było fatalnie, prawie nie moglem chodzić :/ a mam 22 dopiero lata! Lek pomógł w 100%, także systematyczne ćwiczenia są kluczem do odzyskania pełnej sprawności. Jestem szczęśliwy, że wszystko jest w porządku 😉 aa i w moim przypadku żadnych skutków ubocznych nie zauważyłem.

 3. Witam
  Jestem leczona humirą od ponad roku, potwierdzam ,ze jest to wspaniały lek, ale po remisji choroby przysługuje mi jeszcze tylko pół roku leczenia……boje się ze po jego odstawieniu koszmar wróci?????

 4. Witam!
  Humirę przyjmuje od pól roku i czuje się świetnie, a co najważniejsze nie zaobserwowałam żadnych objawów ubocznych.
  Wszystkim życzę takiej tolerancji na lek.
  Pozdrawiam 🙂 Ewa

 5. Obecnie mieszkam w USA, Humirę przyjmuję od 8 miesięcy. Jest to wspaniały lek, gdyż reumatoidalne zapalenie stawów nie pozwoliło mi normalnie funkcjonować a mam dopiero 34 lata. Skutki uboczne są przerażające, ale naprawdę polecam jeśli się ktoś zastanawia nad wyborem tego leku. Zawsze można przerwać leczenie a lek ten hamuje rozwój choroby. Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj