Metotreksat

0
5
Pobór krwi - zdjęcie
Przed i w trakcie leczenia metotreksatem należy pobierać krew na badania kontrolne.

Metotreksat jest lekiem ogólnym dostępnym w tabletkach lub zastrzykach. Jest to bardzo silny lek stosowany, gdy leczenie miejscowe oraz fototerapia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w łuszczycy. Leczenie metotreksatem powinno być przeprowadzane w umiarkowanych i ciężkich przypadkach łuszczycy.

Metotreksat stosowany jest zarówno w łuszczycy skóry, jak i łuszczycowym zapaleniu stawów. Lek ten działa hamująco na wzmożony rozwój komórek.

Metotreksat jest lekiem immunosupresyjnym. Oznacza to, że oddziałuje on na układ immunologiczny chorego. Hamuje on proces tworzenia przeciwciał i komórek odpornościowych. Dlatego przed przystąpieniem leczenia tym specyfikiem, należy być w pełni zdrowym. Leczony nie może mieć żadnych infekcji, gdyż będą się one wówczas rozwijać.

Przed przystąpieniem leczenia należy przeprowadzić badania krwi (między innymi na stan wątroby). Również w trakcie leczenia należy okresowo robić badania.

Leczenie metotreksatem nie może być przeprowadzane u kobiet w ciąży lub u osób starających się o potomstwo. Zaleca się zaprzestanie starania się o dzieci przynajmniej do kilku miesięcy od skończenia kuracji metotreksatem. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. Również matki karmiące piersią nie mogą stosować tego leku.

Działania niepożądane

Leczenie metotreksatem charakteryzuje się ryzykiem wystąpienia szeregu objawów niepożądanych. Do najczęstszych z nich zalicza się:

  • dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
  • uszkodzenie wątroby,
  • niedokrwistość,
  • uszkodzenie szpiku,
  • uszkodzenie nerek,
  • zwiększona zapadalność na nowotwory.
Wymioty - zdjęcie
Możliwym działaniem niepożądanym metotreksatu są wymioty.

Wśród dolegliwości żołądkowo-jelitowych można wymienić takie jak nudności, wymioty, biegunka, brak apetytu czy zapalenie jamy ustnej. Część z tych dolegliwości można zniwelować stosują lek iniekcyjnie zamiast doustnie.

Metotreksat silnie oddziałuje na wątrobę, dlatego należy robić kontrolne badania tego narządu. Podczas leczenia należy bezwzględnie zaprzestać spożywania alkoholu – który także negatywnie wpływa na wątrobę. Osoby systematycznie spożywające alkohol nie kwalifikują się do leczenia tym specyfikiem.

Metotreksat wpływa na zmniejszenie ilości płytek krwi i limfocytów już w pierwszych tygodniach stosowania. Może to prowadzić do niedokrwistości – anemii.

Uszkodzenie szpiku może nastąpić we wczesnych etapach leczenia. Często jest to spowodowane omyłkowym dawkowaniem leku oraz łączeniem go z innymi lekami immonosupresyjnumi. Dlatego istotne są stałe badania chorego.

Metotreksat jest w pewnej ilości filtrowany również przez nerki. Dlatego także powinno się monitorować ich kondycję i nie dopuścić do uszkodzenia.

Z racji swojego charakteru leczenie metotreksatem podwyższa ryzyko zapadnięcia na nowotwory i chłoniaki. Z tego powodu część lekarzy odradza stosowanie metotreksatu z innymi lekami immunosupresyjnymi.