Neotigason

0
1
Postać:Kapsułki
Recepta:Tak
Substancje czynne:Acytretyna
Inne:Retinoid

Skład

Jedna kapsułka zawiera 10 lub 25 mg substancji czynnej – acytretyna.

Działanie

Neotigason zmniejsza nadmierne rogowacenie skóry, normalizuje odnowę i różnicowanie się komórek naskórka. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio 60% i różni się znacznie u poszczególnych pacjentów (35-95%). Wchłanianie zwiększa się w obecności posiłku. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-4 h od podania. Acytretyna łatwo przenika do tkanek. Substancja czynna jest wydalana w jednakowych ilościach z moczem i z żółcią.

Wskazania

Preparat Neotigason jest wskazany w leczeniu ciężkich postaci łuszczycy, takich jak:

 • erytrodermia łuszczycowa,
 • uogólniona lub miejscowa łuszczyca krostkowa.

Neotigason stosowany jest także w przypadku ciężkich zaburzeń rogowacenia skóry, które nie poddają się innym metodom leczenia, takich jak:

 • wrodzona rybia łuska,
 • łupież czerwony mieszkowy,
 • choroba Dariera,
 • inne zaburzenia rogowacenia skóry, które nie poddają się innym metodom leczenia.

Preparat jest również stosowany w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu Neotigason jest przeciwwskazane:

 • u kobiet w ciąży, gdyż preparat Neotigason wykazuje silne działanie teratogenne,
 • u kobiet w okresie karmienia piersią,
 • u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują one skutecznej antykoncepcji na 4 tygodnie przed rozpoczęciem, w trakcie oraz przez 2 lata po zakończeniu leczenia,
 • u pacjentów ze znacznie upośledzoną czynnością wątroby lub nerek oraz u pacjentów z przewlekle zwiększonym stężeniem tłuszczów w osoczu,
 • jednocześnie z tetracyklinami, gdyż może to spowodować wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
 • równocześnie z metotreksatem, gdyż wykazano zwiększone ryzyko zapalenia wątroby w trakcie jednoczesnego leczenia metotreksatem i etretynatem (szczegóły odnośnie etretynatu niżej),
 • jednocześnie z preparatami zawierającymi witaminę A lub innymi retinoidami, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy A,
 • w nadwrażliwości na acytretynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą występującą w kapsułkach preparatu Neotigason,
 • w nadwrażliwości na inne retinoidy.

Przeciwwskazane jest oddawanie krwi przez pacjentów w trakcie oraz do roku po zakończeniu leczenia preparatem Neotigason, gdyż kobiety w wieku rozrodczym, w razie konieczności przetoczenia krwi, nie powinny otrzymywać krwi od pacjentów leczonych preparatem Neotigason.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia Neotigasonem należy zrobić badania na czynność wątroby. W trakcie leczenia także należy je systematycznie robić. W przypadku braku powrotu do normy lub stałego pogarszania się czynności wątroby należy zaprzestać leczenia i monitorować czynność wątroby przez 3 miesiące po odstawieniu leku.

Ze względu na działanie leku pacjent powinien robić także okresowe badania stężenia tłuszczów i cukrów we krwi (zwłaszcza u osób z predyspozycjami – otyłość, cukrzyca).

Leczenie preparatem Neotigason u dzieci powinno być ostatecznością. Ze względu na szczególne działanie na kości u dzieci i występowanie zmian kostnych należy monitorować dziecko pod względem nieprawidłowości mięśniowo-szkieletowych. Należy także ściśle kontrolować parametry wzrostu i kostnienia.

Interakcje

Najnowsze wyniki badań wskazują, że u niektórych pacjentów leczonych preparatem Neotigason i równocześnie przyjmujących etanol (alkohol) dochodzi do powstawania etretynatu (innej pochodnej witaminy A) – jest to substancja aktywna np. Tigasonu.

Podczas jednoczesnego leczenia metotreksatem i etretynatem, występuje zwiększone ryzyko zapalenia wątroby.

Jednoczesne stosowanie acytretyny i tetracyklin, może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Neotigason podawany równocześnie z fenytoiną zmniejsza jej zdolność wiązania z białkami.

Podczas równoczesnego stosowania acytretyny i witaminy A lub innych doustnie podawanych retinoidów występuje ryzyko hiperwitaminozy A.

Ciąża i laktacja

Stosowanie acytretyny w okresie ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Neotigason wykazuje silne działanie teratogenne. Przyjmowanie preparatu Neotigason jest przeciwwskazane w czasie ciąży, u kobiet mogących zajść w ciążę, w trakcie i w okresie dwóch lat od zakończenia przyjmowania preparatu. W przypadku zajścia w ciążę w czasie lub w okresie dwóch lat od zakończenia terapii ryzyko urodzenia zdeformowanego dziecka jest bardzo wysokie, niezależnie od dawki leku i czasu trwania kuracji. Narażenie płodu na kontakt z preparatem jest zawsze połączone z ryzykiem wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych.

Stosowanie preparatu Neotigason jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią, gdyż może on przedostawać się do mleka matki.

Działania niepożądane

Większość z klinicznych działań niepożądanych preparatu Neotigason jest zależna od dawki, a preparat jest zazwyczaj dobrze tolerowany w dawkach zalecanych. Jednakże dawka toksyczna preparatu Neotigason jest zbliżona do dawki terapeutycznej i u większości pacjentów niektóre działania niepożądane występują podczas rozpoczynania leczenia, zwłaszcza, kiedy dawka jest dostosowywana. Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu dawki lub po przerwaniu leczenia.

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą skóry i błon śluzowych. Zazwyczaj jest to suchość błon śluzowych, czasami z nadżerką, obejmująca usta, jamę ustną, spojówki i błonę śluzową nosa. Suchość skóry może być połączona z łuszczeniem, ścieńczeniem skóry oraz wystąpieniem rumienia (zwłaszcza na twarzy) i świądu. Możliwe jest także łuszczenie się skóry na dłoniach i podeszwach stóp, katar, krwawienie z nosa i osłabienie naskórka jak również osłabienie paznokci i zanokcica. Ziarniniak ropotwórczy występuje rzadko.

Czasami suchość spojówek może prowadzić do średnio nasilonej lub do ciężkiej postaci zapalenia spojówek albo kseroftalmii oraz powodować w konsekwencji nietolerancję soczewek kontaktowych. Stan taki można łagodzić poprzez nawilżenie oka za pomocą “sztucznych łez” lub antybiotykami do miejscowego stosowania. Rzadko u pacjentów występują reakcje nadwrażliwości na światło. Z kolei bardzo rzadko niewyraźne widzenie oraz problemy z widzeniem nocnym.

Niezbyt często występują niespecyficzne objawy takie, jak nudności, ból głowy, złe samopoczucie, senność, pocenie się i zapalenie dziąseł. Mogą także wystąpić bóle mięśni i stawów oraz związane z tym zmniejszenie tolerancji na wysiłek fizyczny. Możliwa jest też łagodna postać nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Bardzo rzadko występuje nieprawidłowy wzrost włosów. Może wystąpić ścieńczenie włosów i miejscowe łysienie, które jest zauważalne po upływie 4 do 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia i jest odwracalne po zakończeniu leczenia preparatem Neotigason – zwykle po 6 miesiącach od zaprzestania leczenia.

Podczas leczenia acytretyną odnotowano zwiększoną liczbę przypadków drożdżakowego zapalenia sromu i pochwy (kandydoza).

Leczenie Neotigasonem powoduje także bardzo rzadko obrzęk obwodowy oraz rzadko żółtaczkę i zapalenie wątroby.

Leczenie podtrzymujące może powodować nadmierny rozrost kości i zwapnienia pozaszkieletowe, które obserwowano podczas długotrwałej terapii ogólnoustrojowej innymi retinoidami.

Neotigason powoduje zwiększenie stężenia tłuszczów w krwi – zwłaszcza w przypadkach z predyspozycjami (takimi jak otyłość, zaburzenia lipidowe (tłuszczowe), nadużywanie papierosów, cukrzyca, palenie papierosów).

Dawkowanie i sposób stosowania

Preparat Neotigason może przepisywać jedynie lekarz dermatolog, mający doświadczenie w stosowaniu działających ogólnie retinoidów i pełną wiedzę o ryzyku związanym z teratogennym działaniem leku.

Ze względu na indywidualne różnice we wchłanianiu i prędkości przetwarzania acytretyny, dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie. Kapsułki powinny być przyjmowane raz na dobę, podczas posiłku lub z mlekiem. Poniższe informacje stanowią jedynie wskazówki.

Stosowanie leku Neotigason u dorosłych

Dawka początkowa 25 mg (1 kapsułka po 25 mg) lub 30 mg (3 kapsułki po 10 mg) na dobę przez 2 do 4 tygodni powinna dać zadowalające efekty kliniczne.

Dawka podtrzymująca powinna być ustalona na podstawie odpowiedzi na leczenie i tolerancji leku. Zwykle dawka od 25 mg do 50 mg na dobę przez 6 do 8 tygodni pozwala osiągnąć optymalne wyniki leczenia. Dostosowanie dawki jest konieczne do osiągnięcia podanej odpowiedzi na leczenie, z minimalnymi objawami niepożądanymi. Niekiedy może być konieczne zwiększenie dawki, dawka jednak nie może być większa niż 75 mg (3 kapsułki po 25 mg) na dobę.

U pacjentów z łuszczycą po uzyskaniu znaczącej poprawy leczenie można przerwać. W razie kolejnego zaostrzenia choroby leczenie prowadzi się również według powyższego schematu.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami rogowacenia skóry zazwyczaj niezbędne jest stosowanie leczenia podtrzymującego. Należy wtedy stosować możliwie najmniejszą dawkę, nawet poniżej 20 mg/dobę, natomiast nie powinna ona przekraczać 50 mg/dobę.

Stosowanie leku Neotigason u dzieci

Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych podczas długotrwałego stosowania, należy starannie rozważyć możliwe korzyści lecznicze w stosunku do ryzyka terapii. Acytretyna powinna by stosowana u dzieci tylko w przypadku nieskuteczności innych metod leczenia.

Dawka powinna by ustalona w zależności od masy ciała. Dawka dobowa wynosi około 0,5 mg/kg masy ciała. Niekiedy, przez krótki czas, może być konieczne zastosowanie większych dawek (do 1 mg/kg masy ciała na dobę), ale nie może zostać przekroczona całkowita dawka 35 mg/dobę.

Dawka podtrzymująca powinna być ustalona na najniższym możliwym poziomie, ze względu na możliwość wystąpienia długotrwałych działań niepożądanych.

Uwagi

Leczenie miejscowe innymi lekami przeciwłuszczycowymi powinno być przerwane przed zastosowaniem leczenia Neotigasonem. W przypadku stosowania leków przeciwłuszczycowych łącznie z Neotigasonem może być konieczne zmniejszenie dobowej dawki preparatu, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Na ile oceniasz ten preparat?
[Łącznie ocen: 0 Średnia: 0]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj