Pochodne witaminy D3

0
3
Szkielet - kości
Stosowanie pochodnych witaminy D3 wpływa na odbudowę kości.

Lekarstwa do stosowania zewnętrznego oparte na pochodnych witaminy D3 są jedną z nowszych metod leczenia łuszczycy. Leki te hamują podział komórek skóry i normalizują ich dojrzewanie. Zwykle stosuje się je 2 razy dziennie. Do terapii lekami opartymi na pochodnych witaminy D3 czasami dołącza się fototerapię oraz leczenie sterydowe w celu zwiększenia skuteczności kuracji.

Leki z pochodnymi witaminy D3 oddziałują na gospodarkę fosforanowo-wapniową organizmu. Dlatego przy zbyt dużych dawkach leku może dojść do zaburzenia przyswajania tych minerałów, a w konsekwencji może to mieć wpływ na odbudowę tkanki kostnej.

W leczeniu łuszczycy stosuje się trzy pochodne witaminy D3: kalcytiol, takalcytol i kalcypotriol.

Kalcytriol – lek nie ma właściwości drażniących i może być aplikowany na wszystkie partie ciała. Zalecana dawka dzienna to 30 g maści. W zalecanych dawkach lek ten nie powoduje zaburzenia gospodarki fosforanowo-wapniowej. Medykament nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 4 roku życia. Dużą skuteczność kalcytriolu zauważono w połączeniu z naświetlaniami UVB oraz PUVA.

Takalcytol jest produktem przemiany kalcytriolu. Jest mniej aktywny od kalcytriolu i również w mniejszym stopniu wpływa na gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. W przeciwieństwie do innych leków z tej grupy stosuje się go tylko raz dziennie. Wykazano, że jego skuteczność jest znaczna w leczeniu łagodnej i średnio nasilonej łuszczycy.

Kalcypotriol podobnie jak takalcytol ma mniejsze działanie na gospodarkę wapniowo-fosforanową. Dobre efekty leczenia uzyskuje się zarówno w połączeniu ze sterydami, jak i przy światłolecznictwie. Niestety ta pochodna witaminy D3 ma właściwości drażniące.