Strona główna Prawa autorskie

Prawa autorskie

Copyright © 2010-2012 Paweł Landzberg.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy luszczyce.pl, blog.luszczyce.pl, forum.luszczyce.pl i slownik.luszczyce.pl są własnością Pawła Landzberga o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako “COPY FREE” lub “BEZ OGRANICZEŃ” (fotografie ziół w kategorii “zioła” zaczerpnięte są z portalu Wikipedia).

Zawartość ww. serwisów oraz innych publikacji autorstwa Pawła Landzberga podlega prawom autorskim ich twórcy.

Paweł Landzberg zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Pawła Landzberga na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Pawłem Landzbergiem.

Paweł Landzberg zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.