Raptiva

0
2
Postać:Zastrzyki
Recepta:Tak
Substancje czynne:Efalizumab

Skład

Substancją czynną leku jest efalizumab, każda fiolka zawiera dawkę 125 mg efalizumabu.

Działanie

Raptiva jest lekiem stosowanym w leczeniu ogólnoustrojowym łuszczycy. Terapie ogólnoustrojowe oparte są na lekach przyjmowanych doustnie lub w postaci wstrzyknięć, dzięki czemu leki te są obecne i działają w całym organizmie.

Raptiva jest lekiem zawierającym efalizumab, wyprodukowany metodą biotechnologii. Jest on wytwarzany w genetycznie zmodyfikowanych komórkach ssaków. Efalizumab jest przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają i wiążą się z innymi specyficznymi białkami ludzkiego organizmu. Efalizumab zmniejsza stan zapalny w obrębie wykwitów łuszczycowych, co prowadzi do poprawy zajętych chorobą obszarów skóry.

Wskazania

Leczenie dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą łuszczycą plackowatą, którzy przestali reagować na leczenie lub mają przeciwwskazania, lub nie tolerują innych terapii ogólnoustrojowych zawierających cyklosporynę, metotreksat i PUVA.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Raptiva w przypadku:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na efalizumab lub którykolwiek z pozostałych składników leku Raptiva;
  • jeśli pacjent choruje lub chorował na raka;
  • jeśli pacjent ma czynną gruźlicę lub inne ciężkie zakażenia. Objawy, które mogą wskazywać na infekcję to gorączka, rany, uczucie zmęczenia, problemy z zębami, przykry kaszel, który trwa dłużej niż 2 tygodnie, ból w klatce piersiowej, odpluwanie krwi;
  • jeśli u pacjenta rozpoznano postacie łuszczycy inne niż plackowata (np. inne ciężkie postacie łuszczycy rozpoznane przez lekarza);
  • jeśli u pacjenta rozpoznano zaburzenia systemu odpornościowego.

Bardzo ważne jest, aby pacjent poinformował swojego lekarza, jeśli cierpiał lub cierpi na którekolwiek z powyższych dolegliwości.

Środki ostrożności

Jeśli pacjent doświadczy reakcji nadwrażliwości lub reakcji alergicznych takich jak świąd całego ciała, pokrzywka, zaczerwienienie skóry lub wysypka, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego lub udać się do najbliższego oddziału udzielającego pomocy w nagłych wypadkach.

Pacjent może być bardziej podatny na zakażenia. Jeśli u pacjenta rozwinie się nowe zakażenie lub zauważy jakiekolwiek nowe lub nieoczekiwane zmiany w myśleniu, utrzymywaniu równowagi, sile mięśniowej, mówieniu, chodzeniu lub widzeniu, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zdecyduje, czy należy poddać leczenie ścisłej kontroli, czy przerwać stosowanie leku Raptiva.

Jeśli u pacjenta rozwinie się choroba nowotworowa w czasie, gdy jest on poddawany leczeniu, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który ustali, czy konieczne jest przerwanie stosowania leku Raptiva.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niedokrwistości (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry, osłabienie lub duszności) podczas leczenia, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który oceni, czy konieczne jest przerwanie stosowania leku Raptiva.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub subiektywne związane ze zmniejszeniem liczby płytek krwi, takie jak łatwe krwawienie z dziąseł, zasiniaczenia lub szpilkowate czerwone punkty na skórze, natychmiast należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który zdecyduje, czy należy poddać leczenie ścisłej kontroli, czy też należy przerwać stosowanie leku Raptiva.

U niektórych pacjentów występują bóle głowy, gorączka, nudności i wymioty w ciągu dwóch dni po każdym z pierwszych dwóch wstrzyknięć. Te reakcje były w dużej mierze łagodne do umiarkowanych. Jeśli pacjent zauważy, że którakolwiek z tych reakcji nie znika po drugim wstrzyknięciu, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Raptiva (odnosi się to szczególnie do pacjentów nie reagujących na leczenie), łuszczyca może ulec znacznemu pogorszeniu. Lekarz prowadzący może zalecić kontrolę i wdrożyć odpowiednie skuteczne leczenie.

Jeśli doszło do postępu choroby lub rozwinęło się zapalenie stawów, należy powiadomić o tym lekarza prowadzącego, który ustali, czy należy przerwać stosowanie leku Raptiva, czy kontynuować leczenie pod dokładniejszą kontrolą.

Jeśli pacjent ma zamiar poddać się jakiemukolwiek szczepieniu, powinien skonsultować to wcześniej z lekarzem prowadzącym. Pacjent nie może otrzymywać pewnych typów szczepionek w czasie leczenia lekiem Raptiva. Niezbędne może być przerwanie leczenia na 8 tygodni przed podaniem szczepionki.

Jeśli waga pacjenta zmienia się nieoczekiwanie, należy skonsultować się ze lekarzem prowadzącym. Ustali on nową dawkę leku na podstawie masy ciała pacjenta.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli u pacjenta stwierdzono upośledzenie czynności nerek lub wątroby.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Planując poddanie się jakiemukolwiek szczepieniu, należy skonsultować to najpierw z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie leku Raptiva obniża odporność organizmu i może prowadzić do podatności pacjenta na zakażenia. Stosowanie innych leków na łuszczycę może dodatkowo obniżyć odporność pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli przyjmuje się inne leki na łuszczycę.

Ciąża i laktacja

Nie wiadomo czy lek Raptiva ma szkodliwy wpływ na płód lub czy może wpływać on na płodność pacjentki. Dlatego, jeśli pacjentka jest w ciąży, natychmiast powinna zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia.

Jest możliwe, że efalizumab jest wydzielany z mlekiem matki. Jeżeli pacjentka karmi piersią, lekarz prowadzący poradzi jej, aby przerwała karmienie piersią lub przerwała stosowanie leku Raptiva na okres karmienia piersią.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Raptiva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane w są podane z szacunkową oceną częstości, z którą mogą one występować:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 osób): zaburzenia w ilości białych krwinek w osoczu, objawy grypopodobne w tym gorączka, bóle głowy, dreszcze, nudności i ból mięśni;
  • często (1-10 na 100 osób): reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie łuszczycy, zapalenie stawów, nawrót lub zaostrzenie łuszczycowego zapalenia stawów, ból pleców, osłabienie, podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej i enzymów wątrobowych;
  • niezbyt często (1-10 na 1000 osób): małopłytkowość, porażenie nerwu twarzowego, pokrzywka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Stosowanie

Lek Raptiva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować u osób dorosłych. Lek Raptiva jest wstrzykiwany bezpośrednio pod skórę (podanie podskórne). Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest pojedyncze wstrzyknięcie 0,7 mg/kg masy ciała, po którym stosuje się cotygodniowe wstrzyknięcia 1,0 mg/kg masy ciała. Lekarz prowadzący udzieli informacji jaką ilość leku należy wstrzykiwać. Czas trwania leczenia to 12 tygodni. Leczenie kontynuuje się tylko u chorych, którzy na nie zareagowali. Lekarz omawia z pacjentem stopień poprawy stanu choroby po zakończeniu terapii.

Uwagi

Lek Raptiva może być podawany równolegle z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami.

Na ile oceniasz ten preparat?
[Łącznie ocen: 0 Średnia: 0]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj